Home / اتوماتیک / گوشهای بسته و فریادهایی که به جایی نرسید: امر کردیم اینترنت گران نشود!

گوشهای بسته و فریادهایی که به جایی نرسید: امر کردیم اینترنت گران نشود!


اینترنت
روز شنبه 16 اسفند، مکان: سالن جلسات کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی. به دعوت یکی از دوستان زمان تحصیل در دانشگاه که اکنون بر صندلی مدیریت یکی از پژوهشکده‌های حاکمیتی تکه زده است همراه با جمعی از فعالین و مدیران اندیشکده‌ها دعوت شده ام در جلسه با جناب نیکزاد، نایب رییس مجلس تا در مورد نظام مسائل و چالشهای کشور گفتگو کنیم.

منبع : خبر انلاین

About admin

Check Also

اطلاعیه در پی بروز حادثه برای دکل ایرانسل در بابل

ارتباطاتدر پی بروز حادثه برای دکل ارتباطی ایرانسل در حاشیۀ شهر بابل، ایرانسل اطلاعیه‌ای منتشر …