اخبار تکنولوژی

اپل پیکربندی مک پرو را با گزینه‌های جدید کارت گرافیک به‌روز کرد

اپل به‌منظور پشتیبانی از مشتریان حرفه‌ای، ماژول‌های گرافیکی Radeon Pro W6000 را برای پیکربندی‌ مک پرو ۲۰۱۹ ارائه داده است که می‌تواند پردازش‌ گرافیکی را به‌طور در خور توجهی بهبود بدهد. منبع : زومیت – دسکتاپ

Read More »

اپل پیکربندی مک پرو را با گزینه‌های جدید کارت گرافیک به‌روز کرد

اپل به‌منظور پشتیبانی از مشتریان حرفه‌ای، ماژول‌های گرافیکی Radeon Pro W6000 را برای پیکربندی‌ مک پرو ۲۰۱۹ ارائه داده است که می‌تواند پردازش‌ گرافیکی را به‌طور در خور توجهی بهبود بدهد. منبع : زومیت – دسکتاپ

Read More »

اپل پیکربندی مک پرو را با گزینه‌های جدید کارت گرافیک به‌روز کرد

اپل به‌منظور پشتیبانی از مشتریان حرفه‌ای، ماژول‌های گرافیکی Radeon Pro W6000 را برای پیکربندی‌ مک پرو ۲۰۱۹ ارائه داده است که می‌تواند پردازش‌ گرافیکی را به‌طور در خور توجهی بهبود بدهد. منبع : زومیت – دسکتاپ

Read More »

اپل پیکربندی مک پرو را با گزینه‌های جدید کارت گرافیک به‌روز کرد

اپل به‌منظور پشتیبانی از مشتریان حرفه‌ای، ماژول‌های گرافیکی Radeon Pro W6000 را برای پیکربندی‌ مک پرو ۲۰۱۹ ارائه داده است که می‌تواند پردازش‌ گرافیکی را به‌طور در خور توجهی بهبود بدهد. منبع : زومیت – دسکتاپ

Read More »

اپل پیکربندی مک پرو را با گزینه‌های جدید کارت گرافیک به‌روز کرد

اپل به‌منظور پشتیبانی از مشتریان حرفه‌ای، ماژول‌های گرافیکی Radeon Pro W6000 را برای پیکربندی‌ مک پرو ۲۰۱۹ ارائه داده است که می‌تواند پردازش‌ گرافیکی را به‌طور در خور توجهی بهبود بدهد. منبع : زومیت – دسکتاپ

Read More »