اخبار تکنولوژی

مخالفت با فروش آنلاین دارو با نسخه همچنان ادامه دارد

اینترنتصف‌های خرید دارو در دوره شیوه ویروس کرونا تبدیل به یکی از صحنه‌های معمول این روزها شده است، با این وجود همچنان مخالفت‌هایی برای فروش آنلاین دارو با نسخه وجود دارد و مخالفت با فعالیت‌های استارت‌آپ‌های فعال تهیه آنلاین دارو ادامه دارد از سوی دیگر هنوز سیاست‌گذاران این حوزه راهکاری …

Read More »